00:00
Đại tá Phan Văn Từ: Xác suất tiêu diệt tên lửa Mỹ của Syria gần như bằng không?

Đại tá Phan Văn Từ: Xác suất tiêu diệt tên lửa Mỹ của Syria gần như bằng không?


goto top