XÃ HỘI

Trái Đất sẽ ra sao sau 500 năm?

Thứ Ba • 17/04/2018 • 21:01

Theo dự báo, trong 500 năm tới, Trái Đất đã đạt đến trình độ văn minh cao nhưng cũng bắt đầu những dấu hiệu của thảm họa diệt vong.

Theo Khải Trần - Thu Thương/Zing.vn

Thích
goto top