Tags: Trần Em

Những lãnh đạo gồm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó giám đốc Sở TNMT bị xem xét thi hành kỷ luật.

goto top