Tags: Triều Tiên Trung Quốc

Không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, ngựa còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống và chính trị tại Triều Tiên.

Nghe ⋅ 03:32

Trung Quốc và Triều Tiên cuối cùng đã thông xe câu cầu nối giữa hai quốc gia mặc dù công trình này hoàn thành từ năm 2016.

Tại Bình Nhưỡng, các quan chức Triều Tiên và Trung Quốc đã có cuộc họp, trong đó nhất trí tăng cường thông tin hai chiều nhằm đẩy mạnh hợp tác trong các vấn đề ngoại giao đa phương và toàn cầu.

goto top