QUÂN SỰ

Trung Quốc lần đầu công bố video phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26

Thứ Năm • 24/10/2019 • 10:08

Trung Quốc lần đầu công bố video phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26

Theo CCTV/Trí thức trẻ
Link báo gốc: http://ttvn.vn/videos/190270-trung-quoc-lan-dau-cong-bo-video-phong-thu-ten-lua-dan-dao-tam-trung-df-26.htm

Thích
goto top