Tags: Trường Chinh 8

Tập đoàn Khoa học và công nghệ hàng không Trung Quốc tuyên bố đã thử thành công động cơ tầng thứ 2 của tên lửa Trường Chinh-8, chuẩn bị cho vụ phóng đầu tiên vào năm 2020.

goto top