THỜI SỰ

Từ năm 2018, nhà chung cư phải có hộp thư chung

VNEXPRESS   06/12/2017 • 18:36

Hộp thư tập trung này được lắp đặt chung ở khu chung cư để phát và nhận thư báo chung cho cả tòa nhà.

Tại các tòa chung cư phải lắp đặt thùng thư tập trung từ 1/1/2018. Ảnh minh họa: Bá Đô

Thông tư 30 của Bộ Thông tin Truyền thông có hiệu lực từ 1/1/2018, quy định về việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.

TIN TÀI TRỢ

Theo đó, tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có hộp thư tập trung, ban quản trị hoặc đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư, tòa nhà văn phòng có trách nhiệm bố trí địa điểm để lắp đặt hộp thư.

Đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư, tòa nhà văn phòng quyết định số lượng, địa điểm lắp đặt hộp thư tập trung phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế; thực hiện công tác quản lý, khai thác hộp thư tập trung theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Vụ Bưu chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư này. 

Hộp thư tập trung là tập hợp các hộp thư được lắp đặt tại vị trí thuận lợi cho việc phát và nhận thư, báo, tạp chí tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng có nhiều địa chỉ nhận độc lập.

Theo Phương Sơn/Vnexpress

Thích

Tags: nhà chung cư | hộp thư tập trung | thư báo | Thông tư

MỚI NHẤT

goto top