KINH DOANH

Từ ngày 20-9, giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp

CÔNG AN NHÂN DÂN   20/08/2019 • 18:32

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mới thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, kể từ ngày 20-9, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp (cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) giảm chỉ còn 50.000 đồng/lần (hiện nay 100.000 đồng/lần).

TIN TÀI TRỢ

Đáng chú ý, nếu thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Thông tư còn quy định giảm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 300.000 đồng xuống còn 100.000 đồng/lần.

Các trường hợp như doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính, đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũng được miễn phí.

Thông tư trên cũng quy định giảm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 300.000 đồng/lần xuống còn 100.000 đồng/lần…

Theo H.A./Công an Nhân dân

Thích

Tags: 20 9 | doanh nghiệp | đăng ký | phí đăng ký | Thông tư | nội dung | kinh doanh | thay đổi | quy định | công bố

MỚI NHẤT

goto top