Tags: Tuyến Chollima

Không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, ngựa còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống và chính trị tại Triều Tiên.

Nghe ⋅ 03:32

goto top