THỜI SỰ

UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

BÁO ĐCSVN   10/08/2020 • 21:56

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, cần tiếp tục rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng biên phòng đúng với tính chất, vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt, thực thi nhiệm vụ biên phòng, duy trì an ninh trật tự và thực thi pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp. (Ảnh: Quang Khánh/ĐBND)

Thực hiện chương trình phiên họp thứ 47, chiều ngày 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Báo cáo về một số nội dung lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt nêu rõ: Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Sau kỳ họp, UBTVQH, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật.

Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, Chủ nhiệm Võ Trọng Việt cho biết, trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, để phù hợp với tên Luật, khái niệm 'Biên phòng', Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, rà soát, chỉnh lý một số nội dung của dự thảo Luật nhằm thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 33-NQ/TW, tránh chồng chéo, mâu thuẫn với các luật khác, nhất là Luật Biên giới quốc gia, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và có tính khả thi. Theo đó, đề nghị UBTVQH cho sửa lại Điều này như sau: 'Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, lực lượng, hoạt động, bảo đảm, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng'.

Về phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng, ông Võ Trọng Việt cho hay, đa số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật; có ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo Luật chưa rõ ràng, chưa đảm bảo nguyên tắc một việc do nhiều chủ thể thực hiện nhưng chỉ một chủ thể chủ trì.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, nội dung Điều này quy định về phạm vi, nguyên tắc và nội dung phối hợp giữa các lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, nhằm phát huy được sức mạnh tổng hợp và thuận lợi trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm cụ thể, rõ ràng hơn và dễ thực hiện, đề nghị UBTVQH cho chỉnh lý lại điều này. Trong đó, đáng chú ý, dự luật bổ sung nội dung: 'Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trên cùng một địa bàn thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều cơ quan, tổ chức, lực lượng; cơ quan, tổ chức, lực lượng nào phát hiện trước thì xử lý theo quy định pháp luật'.

TIN TÀI TRỢ

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt khẳng định, không có sự chồng chéo giữa Luật Biên phòng với Luật Hải quan. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, sự phối hợp giữa hai lực lượng Biên phòng và Hải quan rất tốt, bảo đảm dòng chảy thương mại được lưu thông.

Thảo luận tại phiên họp, các Ủy viên UBTVQH cơ bản tán thành với nội dung tiếp thu, chỉnh lý của dự án luật. Về tên gọi, các Ủy viên UBTVQH cho rằng, tên gọi Luật Biên phòng Việt Nam là phù hợp với Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28.9.2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11.6.2019 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Về khái niệm biên phòng Việt Nam, có ý kiến đề nghị cần rà soát kỹ, phân biệt phạm vi điều chỉnh của dự án Luật với Luật Biên giới quốc gia và các luật khác.

Phát biểu tại phiên họp, nhất trí với việc bổ sung về chế độ chính sách với lực lượng bộ đội biên phòng, tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng đề nghị, cần tiếp tục rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng này đúng với tính chất, vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt, thực thi nhiệm vụ biên phòng, duy trì an ninh trật tự và thực thi pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Đối với công tác phối hợp giữa lực lượng biên phòng với lực lượng công an trên biên giới, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các khái niệm, định nghĩa về biên phòng, các quy định về nhiệm vụ và lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, chế độ chính sách, vai trò nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác biên phòng, thể chế hóa đầy đủ vị trí, vai trò của biên phòng, công tác bảo vệ và xây dựng biên giới quốc gia.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân hiện nay không chỉ thuộc về một lực lượng nào mà cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Do đó, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại khu vực biên giới, cửa khẩu, tránh sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các lực lượng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị cần có sự trao đổi lại, làm rõ, chỉnh lý cho phù hợp hơn. 'Bây giờ dịch bệnh xảy ra ở khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu, Bộ Y tế có phải là lực lượng chủ trì chính, các lực lượng khác phối hợp hay không? Việc này cần xuất phát từ chức năng quản lý, quyền hạn của từng bộ, ngành để phân định cho hợp lý hơn', Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ./.

Theo Tú Giang/Báo ĐCSVN Link Gốc:           Copy Link
http://dangcongsan.vn/phap-luat/ubtvqh-cho-y-kien-ve-du-thao-luat-bien-phong-viet-nam-561289.html

Thích

Tags: Việt Nam | Luật Biên | Biên phòng | lực lượng | nhiệm vụ | Quốc hội | an ninh | Dự thảo | thực thi | biên giới

MỚI NHẤT

goto top