QUÂN SỰ

Uy lực pháo tự hành 2S7M Malka

Thứ Bảy • 05/10/2019 • 21:27

Uy lực pháo tự hành 2S7M Malka

Theo TR, TR/Trí thức trẻ

Thích
goto top