Tags: Uyên Hưng

Trong những năm gần đây, NTC có 'truyền thống' đặt kế hoạch kinh doanh, cổ tức thấp hơn so với thực hiện. Bên cạnh đó, công ty còn hưởng lợi từ làn sóng FDI cũng như những 'ưu đãi' từ tập đoàn Cao su Việt Nam.

goto top