KINH DOANH

VNM, BWE, SCS, PVM, GIL, SMB, TMT, GVR, API, TLD, NSH, PV2, PNG, GLC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

TRÍ THỨC TRẺ   12/02/2019 • 22:23

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Tổ chức Platium Victory Pte. Ltd đăng ký mua 17.414.079 cp. Trước giao dịch Platium Victory sở hữu 184.880.461 cp (tỷ lệ 10,62%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/2 đến 15/3/2019.

CTCP Nước và môi trường Bình Dương (BWE): Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC – BCM) đăng ký bán 24 triệu cp trong tổng số 61,5 triệu cp (tỷ lệ 41%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/2 đến 19/3/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu BWE, ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Thiền sở hữu 1.891.010 cp (tỷ lệ 1,26%). Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 14/2 đến 14/3/2019.

CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCS): Quỹ ngoại The Ton Poh Fund đã mua 830.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.732.417 cp (tỷ lệ 3,47%) lên 2.562.417 cp (tỷ lệ 5,13%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/2/2019.

CTCP Máy – Thiết bị dầu khí (PVM): CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã mua 3.699.810 cp, nâng lượng sở hữu từ 399.100 cp (tỷ lệ 1,03%) lên 4.098.910 cp (tỷ lệ 10,61%). Giao dịch thực hiện ngày 28/1/2019.

CTCP Sản xuất kinh doanh XNK Bình Thạnh (GIL): Ông Nguyễn Việt Cường, Thành viên HĐQ, đăng ký mua 600.000 cp. Trước giao dịch ông Cường sở hữu 156.180 cp (tỷ lệ 0,82%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/2 đến 15/3/2019.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB): Bà Trần Thị Kim Phượng, vợ ông Vũ Tuấn Anh, Phó TGĐ, đã mua 188.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 123.403 cp (tỷ lệ 0,41%) lên 311.403 cp (tỷ lệ 1,04%). Giao dịch thực hiện từ 7/1 đến 2/2/2019.

CTCP Ô tô TMT (TMT): CTCP Chứng khoán Dầu khí đã mua 7.399.370 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 7.399.379 cp (tỷ lệ 5%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/2/2019.

TIN TÀI TRỢ

Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR): CTCP Xây dựng Incontec đã mua 983.800 cp, nâng lượng sở hữu từ 21.483.300 cp (tỷ lệ 16,79%) lên 22.467.100 cp (tỷ lệ 17,56%). Giao dịch thực hiện ngày 28/1/2019.

CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API): Quỹ ngoại Asean Deep Value Fund đăng ký mua 150.000 cp. Trước giao dịch Asean Deep sở hữu 6.651.500 cp (tỷ lệ 18,79%). Giao dịch đăng ký thực hiện từ 14/2 đến 28/2/2019.

CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long (TLD): Ông Nguyễn An Ngọc, Chủ tịch HĐQT, đã mua 858.250 cp, nâng lượng sở hữu từ 3,21 triệu cp (tỷ lệ 16,6%) lên 3.878.250 cp (tỷ lệ 21,3%). Giao dịch thực hiện từ 11/1 đến 11/2/2019.

CTCP Nhôm Sông Hồng (NSH): Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ, Tổng Giám đốc, đã mua 1.908.352 cp (tỷ lệ 9,22%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Thụ không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 28/1 đến 31/1/2019.

CTCP Đầu tư PV2 (PV2): Ông Tôn Thiên Việt, Ủy viên HĐQT, đã mua 1.829.000 cp trong tổng số 2 triệu cp đăng ký mua trước đó (tỷ lệ 4,96%). Trước giao dịch ông Việt không sở hữu cổ phiếu làm. Giao dịch thực hiện từ 8/1 đến 1/2/2019.

CTCP Thương mại Phú Nhuận (PNG): Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải đã mua 535.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 940.700 cp (tỷ lệ 10,45%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 29/1/2019.

CTCP Vàng Lào Cai (GLC): Tổng Công ty khoáng sản TKV – CTCP (Vimico) đã bán toàn bộ 4.845.000 cp (tỷ lệ 46,14%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 31/1/2019.

Cùng ngày, ông Uông Huy Giang, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 908.350 cp (tỷ lệ 8,65%) lên 2.408.350 cp (tỷ lệ 22,94%). Ông Phạm Anh Tuấn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 780.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.195.000 cp (tỷ lệ 20,9%.

Ông Cao Trường Sơn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2.445.000 cp (tỷ lệ 23,29%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Sơn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 31/1/2019.

Ông Chu Quang Tú, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2,4 triệu cp (tỷ lệ 22,86%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Tú không sở hữu cổ phiếu nào.

Ngoài ra, ông Phạm Anh Tuấn, nhà đầu tư cá nhân, cũng mua 965.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.415.000 cp (tỷ lệ 13,48%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 29/1/2019.

Theo Nguyên Phương/Trí thức trẻ

Thích

MỚI NHẤT

goto top