KINH DOANH

Vai trò của các thiết bị đo thân nhiệt trong cuộc chiến chống Covid-19

Thứ Tư • 03/06/2020 • 07:55

Chính phủ nhiều nước trên thế giới đều đang sử dụng phương pháp đo thân nhiệt để phát hiện và sàng lọc sớm những người có nguy cơ nhiễm Covid-19. Các thiết bị này trên thực tế có thực sự hiệu quả không?

Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://video.vietnamnet.vn/vai-tro-cua-cac-thiet-bi-do-than-nhiet-trong-cuoc-chien-chong-covid19-a-87797.html

Thích
goto top