Tags: Vân Hòa

Tuyến du lịch cao nguyên Vân Hòa có nhiều địa điểm tham quan như: di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Bác Hồ và Địa đạo Gò Thì Thùng; Hội trường Mùa Xuân; vườn đỏ; nông trại nông sản sạch.

Ông Hưng cho rằng các biệt thự này nhà mà dân mua lại và được cấp giấy chứng nhận, mặc dù có nhiều sai phạm nhưng có thể được giữ lại.

goto top