THỜI SỰ

Vào đời với bằng thạc sĩ mà vẫn thất nghiệp, anh chàng đi dọn vệ sinh dạo kiếm 7 tỷ mỗi năm

Thứ Bảy • 16/11/2019 • 17:27

Theo Báo Đất Việt
Link báo gốc: http://gioitre.baodatviet.vn/vao-doi-voi-bang-thac-si-ma-van-that-nghiep-anh-chang-di-don-ve-sinh-dao-kiem-7-ty-moi-nam-news-2129713.html

Thích
goto top