KINH DOANH

Vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng, Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) bị UBCKNN phạt nặng

TỔ QUỐC   20/08/2019 • 15:05

Tập đoàn Tiến Bộ bị phạt nặng vì không công bố thông tin theo quy định, báo cáo nội dung không chính xác và không báo cáo theo quy định và yêu cầu của UBCKNN.

Ngày 15/8/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (mã chứng khoán TTB) với nhiều lỗi vi phạm nghiêm trọng. Cụ thể:

TIN TÀI TRỢ

-Phạt tiền 85 triệu đồng do Công ty đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật các tài liệu như: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo định kỳ 6 tháng một lần cho đến khi hoàn thành dự án đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 và chào bán ra công chúng để tăng vốn từ 193,5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, BCTC quý 4/2017, BCTC quý 1/2018, Quyết định của Tổng Giám đốc ngày 24/05/2018 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tô Hữu Khánh, CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành ngày 11/09/2017, Quyết định HĐQT thông qua giao dịch của Công ty với CTCP Đầu tư địa ốc Đất Vượng (người có liên quan với Tổng Giám đốc Công ty) đối với giao dịch hợp tác kinh doanh theo Biên bản làm việc ngày 28/11/2017.

Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần.

Tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính.

-Phạt tiền 85 triệu đồng vì đã báo cáo có nội dung không chính xác: Công ty đã thực hiện giao dịch với bên liên quan là CTCP Đầu tư Địa ốc Đất Vượng (người có liên quan với Tổng Giám đốc Công ty). Tuy nhiên, Công ty không trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 về giao dịch này.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với nội dung báo cáo không chính xác.

-Phạt tiền 85 triệu đồng vì đã không báo cáo theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của UBCKNN: UBCKNN đã yêu cầu Công ty thực hiện kiểm toán tình hình sử dụng vốn đối với 03 đợt tăng vốn trong năm 2016 từ 73,5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa thực hiện báo cáo UBCKNN về Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ 03 đợt tăng vốn được kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật và theo yêu cầu của UBCKNN.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với Tập đoàn Tiến Bộ lên đến 255 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

theo UBCKNN

Theo Thanh Mai/Tổ quốc Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/kinh-doanh/vi-pham-nhieu-loi-nghiem-trong-tap-doan-tien-bo-ttb-bi-ubcknn-phat-nang-42019208144312418.htm

Thích

Tags: Tiến Bộ TTB | giao dịch | tổng giám đốc | phạt tiền

MỚI NHẤT

goto top