QUÂN SỰ

Video giới thiệu Khinh hạm Đô đốc Gorshkov Đề án 22350 Hải quân Nga

Thứ Ba • 25/06/2019 • 22:20

Video giới thiệu Khinh hạm Đô đốc Gorshkov Đề án 22350 Hải quân Nga

Theo RT - RT/Đất Việt

Thích
goto top