QUÂN SỰ

Video giới thiệu súng trường tấn công AK-308 của Kalashnikov.

Thứ Bảy • 12/10/2019 • 21:06

Theo DK, Kalashnikov/Trí thức trẻ

Thích
goto top