Tags: Viện Cervantes

Với 577 triệu người sử dụng thành thạo tính tới năm 2018, trong đó có 480 triệu người coi là ngôn ngữ 'mẹ đẻ', tiếng Tây Ban Nha tiếp tục duy trì vị trí là ngôn ngữ có nhiều người nói thứ 2 trên thế giới trong cả 2 hạng mục trên, chỉ sau tiếng Quan thoại Trung Quốc.

goto top