Tags: Việt NAm có 5 tỉ phú USD

Bảng xếp hạng tỉ phú USD của Forbes vừa vinh danh một tỉ phú USD Việt Nam đúng vào ngày cuối năm 2019.

Nghe ⋅ 01:59

goto top