TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Việt Nam trân trọng tình cảm của Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito

KINH TẾ & ĐÔ THỊ   30/04/2019 • 17:04

Lãnh đạo Việt Nam đã gửi thư tới Nhật Hoàng Akihito, nhân dịp ông thoái vị trở thành Thượng Hoàng.

Ngày 30/4/2019, nhân dịp Nhà Vua Nhật Bản Akihito thoái vị, trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito.

 Nhật hoàng Akihito.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Thượng Hoàng Akihito đối với đất nước, con người Việt Nam, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa lịch sử chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Nhà Vua Nhật Bản năm 2017, khi Thượng Hoàng Akihito còn tại vị.

Hôm nay (30/4), Nhà vua Nhật Bản Akihito bắt đầu nghi lễ thoái vị, kết thúc thời gian trị vì hơn 3 thập kỷ. 

Theo Tú Anh/Kinh tế và Đô thị

Tags: Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito | Việt Nam | Phú Trọng | Chủ tịch nước | thoái vị | Thượng Hoàng Akihito | Tổng Bí thư | Nhân dịp | thượng hoàng | trở thành

SỰ KIỆN: TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

MỚI NHẤT

goto top