Tags: Võ Công Nghĩa

Mới 19 tuổi, Võ Công Nghĩa đã có nhiều 'thành tích' bất hảo. Nghĩa cùng bạn 'tri kỷ' tổ chức tiệc ma túy để đãi bạn bè trong quán karaoke.

Nghe ⋅ 01:09

goto top