THỜI SỰ

Vững vàng chốt biên phòng nơi biên giới Quảng Nam

Thứ Bảy • 03/10/2020 • 22:30

Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được kiểm soát, lệnh giãn cách cũng đã được dỡ bỏ, nhưng trên tuyến biên giới, những người lính biên phòng Quảng Nam vẫn phải gác lại công việc riêng vì nhiệm vụ chung còn đầy thử thách. Vượt qua khó khăn, các anh đang tiếp tục vững tay súng, phối hợp với các lực lượng ngày đêm tuần tra canh gác, bảo vệ đường biên, cột mốc và ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào nội địa.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/vung-vang-chot-bien-phong-noi-bien-gioi-quang-nam.html

Thích
goto top