Vững vàng người lính đảo

19/06/2020 22:56

Phóng sự ảnh - Số 1978: Vững vàng người lính đảo.

Theo Kênh Truyền hình Quốc phòng VN (qpvn.vn)