Tags: WH CH710N

Có giá bán 3,5 triệu đồng, WH-CH710N mang đến cho người dùng khả năng kháng ồn vượt trội trong một thiết kế đơn giản.

goto top