Tags: X1 MA

Center ca khúc chủ đề X1-MA trong Produce X 101 đột ngột thay đổi, không ai khác đó là Kim Woo Seok!

Những bức ảnh ngày bé của Kim Mingyu, Kim HyeonBin hay Kim YoHan đã khiến fan của Produce X 101 thích thú.

goto top