Tags: XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Không chỉ khó với học sinh Việt, xác suất thống kê còn gây khó với học sinh tại Anh.

Đó chính là nghịch lý: chúng ta thiên vị những xác suất 'có vẻ' đặc biệt hơn những xác suất khác.

Nghe ⋅ 06:42

goto top