Tags: Xin 1

Ban Thường vụ Quận ủy quận Thủ Đức, TP HCM, khẳng định không bao che những sai phạm ở 7 công trình xây dựng không phép của Phó Chủ tịch HĐND quận Lê Hữu Thành và người thân.

goto top