Tags: Xperia 6

Buồn gì như buồn cho Sony: Ông lớn Nhật Bản ở đâu trong cuộc chiến camera smartphone đang bùng nổ?

goto top