Tags: ảnh VN

Bức ảnh 'Em bé Napalm' do nhiếp ảnh gia Nick Út chụp đã được bầu chọn là ảnh tin tức có sức mạnh nhất trong vòng 50 năm qua.

Nghe ⋅ 01:27

goto top