Tags: áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8 ở khu vực miền Trung Philippines đang đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão trong 48 giờ tới.

Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông, đang di chuyển nhanh với tốc độ 20-25 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão giật cấp 10 hướng vào miền Trung.

Nghe ⋅ 03:13

goto top