Tags: bệnh viện C gỡ bỏ cách ly

Bệnh viện C Đà Nẵng gỡ bỏ lệnh cách ly song theo việc điều trị và tiếp nhận bệnh nhân vẫn chưa thể diễn ra bình thường như trước.

Nghe ⋅ 01:00

goto top