Tags: bò sát cổ đại

Nghiên cứu gây sốc của Mỹ đã phát hiện loài người chúng ta vẫn còn giữ những đặc điểm của vị tổ tiên bò sát 250 triệu năm trước.

goto top