Tags: bonbon girls 303

Hãy cùng xem qua những hình ảnh tạp chí đầu tiên của các nhóm từ các chương trình tuyển chọn thực tế nhé!

Số lượng người theo dõi của năm thành viên đầu của The9 cao hơn so với Bonbon Girls 303.

Việc Hy Lâm Na Y Cao giữ chức vị ace (toàn năng), Triệu Việt không được chữ dancer đã nảy sinh nhiều tranh cãi.

goto top