Tags: cách sinh con trai

Đó chính là nghịch lý: chúng ta thiên vị những xác suất 'có vẻ' đặc biệt hơn những xác suất khác.

Nghe ⋅ 06:42

goto top