Tags: cầm hòa

Chiều 9/6, ĐT Việt Nam đã có mặt ở Hà Nội sau hành trình dài tại King's Cup 2019.

goto top