Tags: chất lượng không khí

Tình trạng ô nhiễm không khí ở New Delhi, Ấn Độ thường trầm trọng hơn trong tháng 10 và 11 do việc nông dân đốt rơm rạ gây ra một lượng lớn khói bụi.

Trong tương lai mỗi chiếc smartphone có thể trở thành một trung tâm đo lường chất lượng không khí di động.

goto top