Tags: chỉnh đốn

Dù biết về nhà không ăn cơm cũng không báo trước là sai, nhưng Huế không nghĩ mẹ chồng lại có hành động đáng sợ đến như vậy.

“Chúng ta đã buông lỏng kỷ cương quá lâu, để cái hư hỏng lộng hành quá nhiều, giờ phải kiên quyết, kiên trì dọn dẹp…” - ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

'Một điểm mới là việc xử lý, kỷ luật cán bộ vi phạm không dừng trong kỷ luật Đảng mà gắn với pháp luật. Đó là điểm mới để nâng hiệu quả xử lý cán bộ', PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nói về điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.

goto top