Tags: chính quyền đô thị

Hà Nội xây dựng mô hình chính quyền đô thị với đặc trưng thủ đô và đô thị đặc biệt, hướng tới việc vừa tinh gọn bộ máy vừa bảo đảm quyền lợi của người dân

Urban Gardening không mới lạ gì đối với các đô thị trên thế giới. Dù vậy, bài học thành công của Quito vẫn rất đáng được các nơi khác tham khảo và lưu ý.

Ngày 22-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề án Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội (gọi tắt là đề án).

 Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã khẳng định như vậy khi phát biểu kết luận tại hội thảo lấy ý kiến dự thảo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội ngày 8-10.

TP Hà Nội vừa đưa ra 2 phương án kiện toàn bộ máy chính quyền đô thị, trong đó phương án không tổ chức HĐND cấp xã, phường, thị trấn nhận được nhiều đồng thuận.

goto top