Tags: chính sách ngoại giao

Hình ảnh của tôi là hình ảnh một anh Việt Nam. Đi đâu người ta cũng nhận ra. Mình có giấu cũng không được, mà cũng không có gì phải giấu.

Chuyên gia cho rằng, ông Putin sẽ không để lỡ thời cơ tận dụng cuộc khủng hoảng, dù nó vô tình diễn ra hay được lên kế hoạch trước.

Cuộc đối thoại đã bàn về các cơ hội hợp tác tại châu Phi trong các lĩnh vực phát triển, kinh tế và chống khủng bố; các cách thức thúc đẩy những lợi ích chung tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tại thời điểm công đánh Tương-Phàn, Quan Vũ đã đưa ra 3 quyết định sai lầm dẫn đến để mất Kinh Châu, khiến ông đang từ đỉnh uy phong rơi xuống vực thẳm.

Nghe ⋅ 04:15

Việc cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ rời khỏi Nhà Trắng có thể là dấu hiệu tích cực cho Bắc Kinh, nhưng việc này không làm được gì nhiều để giải quyết những tranh chấp giữa Washington-Bắc Kinh.

goto top