Tags: có giáo dục

'Tôi tin chỉ có giáo dục là chìa khóa mở cửa thế giới', Dylan Chidick, thành viên duy nhất của một gia đình vô gia cư vào đại học, cho biết.

goto top