Tags: công chúa đấu vật

Mỗi người thua cuộc đều phải giao nộp cho công chúa 100 con ngựa. Và cô có khoảng 10.000 con.

goto top