Tags: Cục Bảo Vệ Môi Trường

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), trong tuần từ ngày 19 đến 25-5 chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội suy giảm, không có ngày chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại các trạm quan trắc của Hà Nội đạt mức tốt; số ngày có AQI chạm ngưỡng kém tăng lên và mức trung bình giảm.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), từ ngày 24-2 đến 2-3, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố có sự cải thiện. Số ngày có chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức 'kém' giảm, mức 'tốt' tăng nhẹ. Đặc biệt, trong ngày 24-2, tất cả 10 điểm quan trắc chất lượng không khí của Hà Nội đều ở mức 'tốt'.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), dữ liệu thu thập được tại 10 trạm quan trắc không khí trên địa bàn thành phố trong tuần qua (từ ngày 11 đến 17-11) cho thấy, chất lượng không khí trên địa bàn TP Hà Nội có xu hướng cải thiện so với tuần trước. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tuần qua dao động trong khoảng 47-117. Trong đó, các trạm nền đô thị AQI dao động trong khoảng 47-86, các trạm quan trắc giao thông AQI dao động trong khoảng 54-117.

goto top