Tags: đào được kiếm cổ

Mặc dù nhiều người trả giá cao không tưởng, thế nhưng đó chỉ là 'troll' mà thôi. Thậm chí , có người còn đùa với anh chàng rằng đó là 'ỷ thiên kiếm', 'kiếm của Triển Chiêu',...

goto top