Lần theo ánh sáng trong nhà hàng sập xuống biển, cứu người mắc kẹt

Lần theo ánh sáng trong nhà hàng sập xuống biển, cứu người mắc kẹt

Lần theo ánh sáng trong nhà hàng sập xuống biển, cứu người mắc kẹt

Lặn dưới nhà hàng đã chìm gần hết, Ny men theo hướng ánh sáng được luồn qua khe hở mái tôn, phát hiện 2 cô gái cầm tay nhau chới với khi nước đã dâng quá đầu.

goto top