Doanh nghiệp tặng xe Lexus cho Cà Mau để đi kiểm tra hạn hán

Doanh nghiệp tặng xe Lexus cho Cà Mau để đi kiểm tra hạn hán

Doanh nghiệp tặng xe Lexus cho Cà Mau để đi kiểm tra hạn hán

Chủ tịch tỉnh Cà Mau cho biết doanh nghiệp tặng 2 xe Lexus nêu rõ mục đích là để tỉnh phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hạn hán,...

goto top