Tags: đi trên lưới

Đi trên cầu kính đã sợ rồi, liệu mấy ai có đủ can đảm để đi trên tấm lưới thế này?

goto top