Tags: dịch covid-19 tại Mỹ

Gabrin cho rằng ông bị nhiễm Covid-19 do sử dụng một chiếc khẩu trang trong 4 ngày liên tiếp.

goto top