Tags: diễn biến mới vụ nữ sinh giao gà

'Tôi có dọa nó bảo biết gì thì nói cho công an đi không họ truy tội về che giấu tội phạm đấy. Thu bảo em có biết gì đâu mà nói'.

Theo tờ Người đưa tin, Toán khai rằng, khi đã bắt giữ Duyên, nhóm của bọn chúng có liên lạc với bà Trần Thị Hiền để thông báo tình hình.

Nghe ⋅ 02:09

goto top