Tags: đoán già đoán non

'Khi bạn sai chính tả thì tất cả lập luận đều không được thông qua' - Các 'cảnh sát chính tả' đồng thanh lên tiếng.

Một đoạn cắt nhỏ từ Như Ý Truyện đã khiến người hâm mộ đoán già đoán non khi so với tiểu thuyết gốc.

Hội FA chắc hẳn đang ao ước gặp được anh xe ôm công nghệ có lòng này lắm đây.

goto top